Autodoprava Jaromír Havlík

Autodoprava Jaromír Havlík

Objednávka

Jméno a příjmení:*
Adresa:*
Telefon/mobil:*
Email:
Místo dodání (stavba):*
Typ objednávky:*
Forma úhrady:*

Objednatel u dopravce závazně objednává níže specifikované služby:

Datum (období) dodání služby - materiálu:*
Požadované služby:*
Vypočítejte: 6 [plus] 3 = (ochrana proti internetovým robotům)
* položky označené hvězdičkou jsou povinné

Objednávka se stává platnou po odsouhlasení emailem nebo telefonem firmou Jaromír Havlík.

Dopravce se touto smlouvou zavazuje, že za podmínek upravených v této objednávce platných Všeobecných smluvních, obchodních a platebních podmínkách (dále jen VSOPS) zajistí přistavení vozidla a přepravu věcí/nákladu z místa naložení do místa vyložení nákladu/věci, přičemž objednatel se zároveň zavazuje za tyto služby zaplatit úplatu - dopravné, a to ve výši a způsobem dle této objednávky a platných VSOPS, se kterými byl objednatel seznámen, což stvrzuje svým podpisem na této objednávce. Úplné platné znění VSOPS je zveřejněno na internetových stránkách dopravce: www.havlikaspol.cz


URS 2 | dizajn Tomáš Plášil